Muutosjohtaminen

Kun lähdet jalkauttamaan mitä tahansa muutosta organisaatiossasi, sinun on hyvä tietää, kuinka muutoskykyinen organisaatiosi on ja selvittää, millä resursseilla saatte ihmiset toimimaan siten kuin on sovittu. 

Testaa, kuinka paljon muutoskykyä organisaatiostasi löytyy. Testi ei vie aikaasi kuin noin viitisen minuuttia. Pisteiden tulkinnan löydät tämän kyselyn lopusta.

Testin tarkoituksena on selkiyttää, mitkä asiat teillä on jo kunnossa ja mihin asioihin kannattaa laittaa lisää paukkuja.

Voit hyödyntää kyselyä myös siten, että keräät sillä tietoa laajemminkin organisaationne muutosvalmiudesta ja -osaamisesta. Voit kerätä vastaukset alla oleviin kysymyksiin esimerkiksi hankkeen ohjausryhmältä, hankkeen sponsorilta, projektipäälliköltä, muutosagenteilta, muutamalta esimieheltä, organisaationne sisäisen viestinnän vastuuhenkilöltä ja henkilöstöasioista vastaavalta asiantuntijaltanne sekä ilman muuta muutamilta muutoksen kohteilta. Kun analysoit vastaajien arviot, saat kerättyä tietoa todellisesta muutosvalmiudestanne ja perusteita mahdollisille resurssitarpeillenne. On helpompi mennä kysymään johdolta apukäsiä muutosjohtamiseen, kun on näyttää perusteet pyynnölle.

Alla oleva kysely perustuu muutosjohtamiseen liittyvässä tutkimuksessa löydettyihin (Prosci) viiteen yleisimpään tekijään, joihin panostamalla on saavutettu menestyneitä lopputuloksia organisaatioiden muutoshankkeissa. Arvioi jokaista tekijää asteikolla 1 – 5:

1 = vahvasti eri mieltä   |    2 = eri mieltä    |    3 = neutraali   |    4 = samaa mieltä    |    5 = vahvasti samaa mieltä   

Aktiivinen ja näkyvä johdon sponsorointi

Pisteet:

Olemme nimenneet projektille ylimmästä johdosta sponsorin (=asian omistajan), joka pystyy tekemään nopeita päätöksiä.

 

Projektimme sponsorilla on selkeä käsitys omasta roolistaan projektin sponsorina.

 

Sponsori on valmis, halukas ja osaava osallistumaan tehtäväänsä näkyvästi ja aktiivisesti läpi koko projektin.

 

Sponsori on valmis, halukas ja osaava rakentamaan yhteistyöverkoston bisneksen avainjohtajien kanssa.

 

Sponsori on valmis, halukas ja osaava pistämään itsensä likoon ja kommunikoimaan suoraan työntekijöiden kanssa. 

 

Säännöllinen ja avoin kommunikointi muutoksen tarpeesta

Pisteet:

Olemme luomassa viestintäsuunnitelmaa, joka identifioi kohderyhmät, joihin muutos tulee vaikuttamaan. 

 

Viestintäsuunnitelma hyödyntää organisaation parhaita muutoksen viestinviejiä.  

 

Viestintäsuunnitelmassa on nostettu esiin kaksi keskeistä asiaa: miksi täytyy muuttua, mitkä ovat riskit, jos ei muututa.

 

Viestintä kertoo koko ajan, kuinka muutos hyödyttää organisaatiota ja kuinka valmiita käyttäjät ovat ottamaan vastaan muutoksen.

 

Viestintä on aikataulutettu säännölliseksi läpi projektin. 

 

Jäsennelty tapa lähestyä muutosjohtamista

Pisteet:

Kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä muutosjohtamismallia ollaan valitsemassa ja ottamassa käyttöön.

 

Yksityiskohtaista muutosjohtamisstrategiaa ollaan kehittämässä. 

 

Muutosjohtamiseen liittyviä suunnitelmia ollaan luomassa. 

 

Muutosjohtamisen aktiviteetteja ollaan integroimassa projektisuunnitelman rinnalle heti projektin alusta lähtien.

 

Muutokselle omistautuneet resurssit

Pisteet:

Projektiin on nimetty osaavat resurssit, jotka vastaavat ja toteuttavat projektin muutosjohtamista käytännössä.

 

Muutosjohtamisen ammattilaiset ovat projektin käytössä koko projektin ajan – suunnitteluvaiheesta lähtien projektin käyttöönoton varmistamiseen.

 

Muutosjohtamisen asiantuntijoille on järjestetty riittävä koulutus. 

 

Työntekijöiden osallistuminen

Pisteet:

Työntekijät ovat antaneet oman panoksensa ratkaisua suunniteltaessa.

 

Palautteen keruu on järjestetty ennakoivasti ja suunnitelmallisesti.

 

On luotu mittarit, joilla mitataan työntekijöiden sopeutumista muutokseen ja muutoksen edistymistä.

 

Yhteispisteet:

 

Pisteiden tulkinta:

81 – 100

Teet loistavaa työtä muutosjohtamisen alueella projektissasi. Muutosjohtamisen tehoa mitattaessa saavutat mitä todennäköisimmin projektille asetetut tavoitteet aikataulussa.

60 – 80

Vielä on työtä jäljellä. Olet kuitenkin oikeilla jäljillä muutamilla osa-alueilla, mutta koko projektin muutosjohtamista ajatellen, projektin menestyksen varmistaminen vaatii vielä lisäpanostuksia.

Alle 59

Välittömiä ja merkittäviä toimenpiteitä vaaditaan, jotta projekti saadaan raiteilleen. Tutkimusten mukaan projektit, joissa muutosjohtaminen on hoidettu tehottomasti, kohtaavat enemmän vastustusta ja yllättäviä esteitä eivätkä todennäköisesti saavuta tavoitteitaan.

Toivottavasti sait huippupisteet! Uskon, että testi antoi sinulle näkökulmaa ja ideaa, kuinka sinun organisaatiossasi voisi vauhdittaa muutosta ja saada sovitut muutokset juurrutettua käytännön toimintaan.

Mikäli testitulos ei kuitenkaan yltänyt sille tasolle, jota olit ajatellut, autan mielelläni saamaan hankkeenne muutosjohtamisen ammattimaiselle tasolle. 

Rohkeasti vaan luuri käteen, niin voimme kartoittaa yhdessä tilannettanne ja miettiä, mistä olisi eniten teille hyötyä. Soittaminen ei maksa mitään, mutta puolen tunnin puhelun aikana ehdimme hyvin käydä läpi tarpeenne ja sinä saat vinkkiä, kuinka pääsette eteenpäin.

Näin teet muutosjohtamisen suunnitelman

Kuinka olet viemässä muutoshankettasi eteenpäin? Oletko tuskaillut, mitä muutossuunnitelman pitäisi sisältää? Millä työkalulla se kannattaa tehdä? Mistä aloittaisit? 

Dolomites
Vuono

Kuinka mittaat muutoksen edistymistä ja tuloksia

Vanha ja kulunut hokema ”sitä saat, mitä mittaat” pitää paikkansa muutosjohtamisessakin. Tällä kurssilla käydään läpi, kuinka muutoksen edistymistä ja tuloksia voi mitata.

Muutosjohtamisen ammattilaiseksi

Oletko projektipäällikkö, jonka pitäisi saada uusi tietojärjestelmä ihmisten käyttöön budjetissa ja aikataulussa? Vai onko sinulle annettu tehtäväksi vastata muutoshankkeen muutosjohtamisesta? Silloin tämä verkkokurssi on juuri sinulle.

Muutosjohtamisen palvelua ulkoisena resurssina

Onko sinulla suunnitelmissa viedä suuri muutoshanke ihmisten käyttöön koko organisaatiossasi? Kenties hankkeesi on globaali? Silloin saattaa olla parasta varmistaa, että hankkeen muutosjohtamisesta vastaa kokenut muutosjohtamisen ammattilainen.

Add Your Heading Text Here

Scroll to Top
Scroll to Top